„Zachowaj straży PANA Boga twego, abyś chodził drogami jego, żebyś strzegł Ceremonij jego i przykazania jego, i sądów, i świadectw, jako napisano w zakonie Mojżeszowym: abyś rozumiał wszytko, co czynisz, i do czego się jedno obrócisz,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Królewska 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - List do Rzymian 1,31

Biblia Przekład Toruński

Nierozumni, niedotrzymujący umów, bez naturalnych rodzinnych uczuć, nieprzejednani i niemiłosierni,
List do Rzymian 1,31

Biblia Brzeska

Bezrozumni, nie dzierżący umowy, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni.
List św. Pawła do Rzymian 1,31

Biblia Gdańska

Bezrozumni, przymierza nie trzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni;
Rzymian 1,31

Biblia Tysiąclecia

bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
List do Rzymian 1,31

Biblia Warszawska

Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości;
List św. Pawła do Rzymian 1,31

Biblia Jakuba Wujka

bezrozumne, nietowarzyskie, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni.
List do Rzymian 1,31

Nowa Biblia Gdańska

Nierozumnych, zdradzieckich, bez serca, nieubłaganych, bez litości;
List do Rzymian 1,31

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
List do Rzymian 1,31

American Standard Version

without understanding, covenant-breakers, without natural affection, unmerciful:
List do Rzymian 1,31

Clementine Vulgate

insipientes, incompositos, sine affectione, absque fœdere, sine misericordia.
List do Rzymian 1,31

King James Version

Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:
List do Rzymian 1,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους ανελεημονας
List do Rzymian 1,31

Young's Literal Translation

unintelligent, faithless, without natural affection, implacable, unmerciful;
List do Rzymian 1,31

World English Bible

without understanding, covenant-breakers, without natural affection, unforgiving, unmerciful;
List do Rzymian 1,31

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić