„Złością swą uweselali króla, a kłamstwy swymi książęta.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ozeasza 7,3

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - List do Galacjan 3,14

Biblia Przekład Toruński

Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, abyśmy obietnicę Ducha otrzymali[16] przez wiarę.
List do Galacjan 3,14

Biblia Brzeska

Aby w poganoch błogosławieństwo Abraamowe było w Krystusie Jezusie i abyśmy obiecanego Ducha wzięli przez wiarę.
List św. Pawła do Galacjan 3,14

Biblia Gdańska (1632)

Aby na pogan błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Chrystusie Jezusie, i abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.
Galatów 3,14

Biblia Gdańska (1881)

Aby na pogan błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Chrystusie Jezusie, i abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.
Galatów 3,14

Biblia Tysiąclecia

aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha
List do Galatów 3,14

Biblia Warszawska

Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
List św. Pawła do Galacjan 3,14

Biblia Jakuba Wujka

aby w Poganach zstało się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.
List do Galatów 3,14

Nowa Biblia Gdańska

Aby się dokonało błogosławieństwo Abrahama względem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha.
List do Galacjan 3,14

Biblia Izaaka Cylkowa (1895)


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha.
List do Galacjan 3,14

American Standard Version

that upon the Gentiles might come the blessing of Abraham in Christ Jesus; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
List do Galacjan 3,14

Clementine Vulgate

ut in gentibus benedictio Abrah fieret in Christo Jesu, ut pollicitationem Spiritus accipiamus per fidem.
List do Galatów 3,14

King James Version

That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
List do Galacjan 3,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν χριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως
List do Galacjan 3,14

Young's Literal Translation

that to the nations the blessing of Abraham may come in Christ Jesus, that the promise of the Spirit we may receive through the faith.
List do Galacjan 3,14

World English Bible

that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Christ Jesus; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
List do Galacjan 3,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić