„Także trzej są, co świadczą na ziemi: Duch, woda oraz przelana krew; a ci trzej są ku jednemu.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 5,8

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - List Jakuba 1,3

Biblia Przekład Toruński

Wiedząc, że wypróbowanie[4] waszej wiary sprawia wytrwałość[5];
List Jakuba 1,3

Biblia Brzeska

Wiedząc to, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.
List św. Jakuba 1,3

Biblia Gdańska (1632)

Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość;
Jakóba 1,3

Biblia Gdańska (1881)

Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość;
Jakóba 1,3

Biblia Tysiąclecia

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.
List św. Jakuba 1,3

Biblia Warszawska

Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość,
List św. Jakuba 1,3

Biblia Jakuba Wujka

wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.
List św. Jakuba 1,3

Nowa Biblia Gdańska

Wiedząc, że próba waszej wiary sprawia wytrwałość.
List spisany przez Jakóba 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.
List Jakuba 1,3

American Standard Version

Knowing that the proving of your faith worketh patience.
List Jakuba 1,3

Clementine Vulgate

scientes quod probatio fidei vestr patientiam operatur.
List Jakuba 1,3

King James Version

Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.
List Jakuba 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην
List Jakuba 1,3

Young's Literal Translation

knowing that the proof of your faith doth work endurance,
List Jakuba 1,3

World English Bible

Knowing that the testing of your faith produces patience.
List Jakuba 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić