„Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały utworzone słowem Boga, z tego, co niewidzialne stało się to, co widzialne.”

Biblia Przekład Toruński: List do Hebrajczyków 11,3

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Mateusza 5,10

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni, którzy są prześladowani[9] z powodu[10] sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Ewangelia Mateusza 5,10

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ci, którzy cierpią przesladowanie dla sprawiedliwości, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ewangelia św. Mateusza 5,10

Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Mateusza 5,10

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,10

Biblia Warszawska

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Ewangelia św. Mateusza 5,10

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,10

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, bowiem ich jest Królestwo Niebios.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia Mateusza 5,10

American Standard Version

Blessed are they that have been persecuted for righteousness` sake: for theirs is the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,10

Clementine Vulgate

Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam : quoniam ipsorum est regnum clorum.
Ewangelia Mateusza 5,10

King James Version

Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
Ewangelia Mateusza 5,10

Young's Literal Translation

`Happy those persecuted for righteousness` sake -- because theirs is the reign of the heavens.
Ewangelia Mateusza 5,10

World English Bible

"Blessed are those who have been persecuted for righteousness` sake, for theirs is the Kingdom of Heaven.
Ewangelia Mateusza 5,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić