„żeby mianowicie wysłał przeciwko nim wojsko, starł i zniósł całkowicie siły izraelskie i to, co pozostało z Jerozolimy, żeby wymazał nawet pamięć o nich na tym miejscu,”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Machabejska 3,35

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Mateusza 24,32

Biblia Przekład Toruński

A od figowca nauczcie się tego oto podobieństwa[33]: Gdy jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato.
Ewangelia Mateusza 24,32

Biblia Brzeska

A od figi uczcie się podobieństwa, gdy już gałąź jej odmładza się i liście wypuszcza, znacie, iż blisko jest lato.
Ewangelia św. Mateusza 24,32

Biblia Gdańska (1632)

A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.
Mateusza 24,32

Biblia Gdańska (1881)

A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.
Mateusza 24,32

Biblia Tysiąclecia

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,32

Biblia Warszawska

A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Ewangelia św. Mateusza 24,32

Biblia Jakuba Wujka

A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: gdy już gałąź jego odmładza się i liście wypuszcza, wiecie, iż blisko jest lato.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,32

Nowa Biblia Gdańska

A od figowego drzewa nauczcie się podobieństwa: Gdy jego gałąź stanie się już miękka oraz wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
Ewangelia Mateusza 24,32

American Standard Version

Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;
Ewangelia Mateusza 24,32

Clementine Vulgate

Ab arbore autem fici discite parabolam : cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia nata, scitis quia prope est stas :
Ewangelia Mateusza 24,32

King James Version

Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Ewangelia Mateusza 24,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος
Ewangelia Mateusza 24,32

Young's Literal Translation

`And from the fig-tree learn ye the simile: When already its branch may have become tender, and the leaves it may put forth, ye know that summer [is] nigh,
Ewangelia Mateusza 24,32

World English Bible

"Now from the fig tree learn her parable. When its branch has now become tender, and puts forth its leaves, you know that the summer is near.
Ewangelia Mateusza 24,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić