„Tarcza mocarzy jego czerwona, rycerstwo jego szarłatem odziane, wozy jego jako pochodnie gorejące iskrzyć się będą w dzień potykania jego, a jodły straszne trząść się będą.”

Biblia Gdańska (1632): Nahum 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Mateusza 23,17

Biblia Przekład Toruński

Głupi[12] i ślepi! Albowiem co jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto?
Ewangelia Mateusza 23,17

Biblia Brzeska

Głupi a ślepi, abowiem cóż więczszego jest, złoto, czy kościół, który poświąca złoto?
Ewangelia św. Mateusza 23,17

Biblia Gdańska (1632)

Głupi i ślepi! albowiem cóż jest większego, złoto czy kościół, który poświęca złoto?
Mateusza 23,17

Biblia Gdańska (1881)

Głupi i ślepi! albowiem cóż jest większego, złoto czy kościół, który poświęca złoto?
Mateusza 23,17

Biblia Tysiąclecia

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto?
Ewangelia wg św. Mateusza 23,17

Biblia Warszawska

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?
Ewangelia św. Mateusza 23,17

Biblia Jakuba Wujka

Głupi i ślepi! Abowiem cóż więtszego jest: złoto czy kościół, który poświąca złoto?
Ewangelia wg św. Mateusza 23,17

Nowa Biblia Gdańska

Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większe, złoto czy Przybytek Świątyni, który to złoto czyni świętym?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze: złoto czy świątynia, która uświęca złoto?
Ewangelia Mateusza 23,17

American Standard Version

Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?
Ewangelia Mateusza 23,17

Clementine Vulgate

Stulti et cci : quid enim majus est ? aurum, an templum, quod sanctificat aurum ?
Ewangelia Mateusza 23,17

King James Version

Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?
Ewangelia Mateusza 23,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον
Ewangelia Mateusza 23,17

Young's Literal Translation

Fools and blind! for which [is] greater, the gold, or the sanctuary that is sanctifying the gold?
Ewangelia Mateusza 23,17

World English Bible

You blind fools! For which is greater, the gold, or the temple that sanctifies the gold?
Ewangelia Mateusza 23,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić