„Tak winno się każdego rana składać owcę i ofiarę pokarmową, i oliwę - jako ofiarę ustawiczną.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezechiela 46,15

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Mateusza 1,1

Biblia Przekład Toruński

Zwój o pochodzeniu[1] Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Ewangelia Mateusza 1,1

Biblia Brzeska

Toć jest wypisanie narodu Jezusa Krystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Ewangelia św. Mateusza 1,1

Biblia Gdańska

Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Mateusza 1,1

Biblia Tysiąclecia

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,1

Biblia Warszawska

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Ewangelia św. Mateusza 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Księgi rodzaju JEZUSA CHRYSTUSA, syna Dawidowego, syna Abrahamowego;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,1

Nowa Biblia Gdańska

KSIĘGA początku Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Ewangelia Mateusza 1,1

American Standard Version

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

Clementine Vulgate

Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

King James Version

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααμ
Ewangelia Mateusza 1,1

Young's Literal Translation

A roll of the birth of Jesus Christ, son of David, son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

World English Bible

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić