„Wówczas też Baruch otrzymał [z powrotem] zabrane niegdyś ze świątyni naczynia domu Pańskiego dziesiątego miesiąca Siwan, aby je zawieźć do ziemi judzkiej, srebrne naczynia, które sprawił Sedecjasz, syn Jozjasza, król judzki,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Barucha 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Łukasza 2,41

Biblia Przekład Toruński

A Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy[36].
Ewangelia Łukasza 2,41

Biblia Brzeska

Tedy rodzicy jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na święto wielkonocne.
Ewangelia św. Łukasza 2,41

Biblia Gdańska (1632)

A rodzice jego chadzali na każdy rok do Jeruzalemu na święto wielkanocne.
Łukasza 2,41

Biblia Gdańska (1881)

A rodzice jego chadzali na każdy rok do Jeruzalemu na święto wielkanocne.
Łukasza 2,41

Biblia Tysiąclecia

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,41

Biblia Warszawska

A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Ewangelia św. Łukasza 2,41

Biblia Jakuba Wujka

A rodzicy jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na dzień uroczysty Paschy.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,41

Nowa Biblia Gdańska

A jego przodkowie co rok chodzili do Jerozolimy w Święto Paschy.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,41

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy.
Ewangelia Łukasza 2,41

American Standard Version

And his parents went every year to Jerusalem at the feast of the passover.
Ewangelia Łukasza 2,41

Clementine Vulgate

Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem, in die solemni Pasch.
Ewangelia Łukasza 2,41

King James Version

Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.
Ewangelia Łukasza 2,41

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και επορευοντο οι γονεις αυτου κατ ετος εις ιερουσαλημ τη εορτη του πασχα
Ewangelia Łukasza 2,41

Young's Literal Translation

And his parents were going yearly to Jerusalem, at the feast of the passover,
Ewangelia Łukasza 2,41

World English Bible

His parents went every year to Jerusalem at the feast of the Passover.
Ewangelia Łukasza 2,41

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić