„Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Tytusa 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Łukasza 2,18

Biblia Przekład Toruński

I wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co powiedzieli im pasterze.
Ewangelia Łukasza 2,18

Biblia Brzeska

A wszyscy, którzy to słyszeli, co mówili do nich pastyrze, dziwowali się.
Ewangelia św. Łukasza 2,18

Biblia Gdańska (1632)

A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali.
Łukasza 2,18

Biblia Gdańska (1881)

A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali.
Łukasza 2,18

Biblia Tysiąclecia

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,18

Biblia Warszawska

I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.
Ewangelia św. Łukasza 2,18

Biblia Jakuba Wujka

A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu i co do nich pasterze mówili.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,18

Nowa Biblia Gdańska

A wszyscy, kiedy to usłyszeli, zdziwili się nad rzeczami, które powiedziano do nich przez pasterzy.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili.
Ewangelia Łukasza 2,18

American Standard Version

And all that heard it wondered at the things which were spoken unto them by the shepherds.
Ewangelia Łukasza 2,18

Clementine Vulgate

Et omnes qui audierunt, mirati sunt : et de his qu dicta erant a pastoribus ad ipsos.
Ewangelia Łukasza 2,18

King James Version

And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.
Ewangelia Łukasza 2,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους
Ewangelia Łukasza 2,18

Young's Literal Translation

And all who heard, did wonder concerning the things spoken by the shepherds unto them;
Ewangelia Łukasza 2,18

World English Bible

All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds.
Ewangelia Łukasza 2,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić