„a on jest przed wszytkimi, a wszytko w nim stoi,”

Biblia Jakuba Wujka: List do Kolosan 1,17

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - 2 List do Tymoteusza 4,1

Biblia Przekład Toruński

Ja więc uroczyście zaświadczam[1] przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas[2] Jego pojawienia[3] się i Jego Królestwa:
2 List do Tymoteusza 4,1

Biblia Brzeska

Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezu Krystem, który sądzić będzie żywe i umarłe w ono zacne swe przyście i w królestwie swoim.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,1

Biblia Gdańska (1632)

Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie swojem;
2 Tymoteusza 4,1

Biblia Gdańska (1881)

Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie swojem;
2 Tymoteusza 4,1

Biblia Tysiąclecia

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:
2 List do Tymoteusza 4,1

Biblia Warszawska

Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego;
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,1

Biblia Jakuba Wujka

Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe, przez przyszcie jego i królestwo jego:
2 List do Tymoteusza 4,1

Nowa Biblia Gdańska

Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie.
Drugi list do Tymoteusza 4,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;
II List do Tymoteusza 4,1

American Standard Version

I charge [thee] in the sight of God, and of Christ Jesus, who shall judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom:
2 List do Tymoteusza 4,1

Clementine Vulgate

Testificor coram Deo, et Jesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum ipsius, et regnum ejus :
2 List do Tymoteusza 4,1

King James Version

I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
2 List do Tymoteusza 4,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διαμαρτυρομαι ουν εγω ενωπιον του θεου και του κυριου ιησου χριστου του μελλοντος κρινειν ζωντας και νεκρους κατα την επιφανειαν αυτου και την βασιλειαν αυτου
2 List do Tymoteusza 4,1

Young's Literal Translation

I do fully testify, then, before God, and the Lord Jesus Christ, who is about to judge living and dead at his manifestation and his reign --
2 List do Tymoteusza 4,1

World English Bible

I charge you therefore before God and the Lord, Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom:
2 List do Tymoteusza 4,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić