„Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Objawienia 22,21

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - 2 List do Tymoteusza 3,11

Biblia Przekład Toruński

Prześladowaniami, cierpieniami[18], które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze, które to prześladowania zniosłem; i ze wszystkich wyrwał mnie Pan.
2 List do Tymoteusza 3,11

Biblia Brzeska

Przesladowania, ucisków, które na mię przychodziły w Antyjochijej, w Ikonium, w Listrzech, którem przesladowania cirpiał, ale ze wszytkich wybawił mię Pan.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,11

Biblia Gdańska (1632)

Prześladowania, ucierpienia, które mię spotkały w Antyjochii, w Ikonii i w Listrze, jakiem prześladowania podejmował; a ze wszystkich wyrwał mię Pan.
2 Tymoteusza 3,11

Biblia Tysiąclecia

prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan!
2 List do Tymoteusza 3,11

Biblia Warszawska

Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan!
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,11

Biblia Jakuba Wujka

przeszladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antiochijej, w Ikonijej i w Listrach, jakiem przeszladowania podejmował: a ze wszytkich mię Pan wyrwał.
2 List do Tymoteusza 3,11

Nowa Biblia Gdańska

Za prześladowaniami i cierpieniami, co mi się wydarzyły w Antiochii, w Ikonium oraz w Listrze; które to prześladowania wytrzymałem i ze wszystkich mnie Pan wyciągnął.
Drugi list do Tymoteusza 3,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze – prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan.
II List do Tymoteusza 3,11

American Standard Version

persecutions, sufferings. What things befell me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me.
2 List do Tymoteusza 3,11

Clementine Vulgate

persecutiones, passiones : qualia mihi facta sunt Antiochi, Iconii, et Lystris : quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus.
2 List do Tymoteusza 3,11

King James Version

Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
2 List do Tymoteusza 3,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοις διωγμοις τοις παθημασιν οια μοι εγενετο εν αντιοχεια εν ικονιω εν λυστροις οιους διωγμους υπηνεγκα και εκ παντων με ερρυσατο ο κυριος
2 List do Tymoteusza 3,11

Young's Literal Translation

the persecutions, the afflictions, that befel me in Antioch, in Iconium, in Lystra; what persecutions I endured, and out of all the Lord did deliver me,
2 List do Tymoteusza 3,11

World English Bible

persecutions, and sufferings; those things that happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra; those persecutions that I endured. Out of them all the Lord delivered me.
2 List do Tymoteusza 3,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić