„Prosimy was, bracia, aby dostrzegać tych, co pomiędzy wami się trudzą, kierują was w Panu oraz napominają was;”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 5,12

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - 2 List do Koryntian 5,17

Biblia Przekład Toruński

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym[29] jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe,
2 List do Koryntian 5,17

Biblia Brzeska

A tak jesli kto jest w Krystusie, nowemci stworzeniem jest; stare rzeczy przeminęły, oto się wszytki nowe stały.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,17

Biblia Gdańska

A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.
2 Koryntów 5,17

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto ⟨wszystko⟩ stało się nowe.
2 List do Koryntian 5,17

Biblia Warszawska

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,17

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli tedy które w Chrystusie nowe stworzenie, stare rzeczy pominęły, oto się wszytkie nowe stały.
2 List do Koryntian 5,17

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie - nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe.
Drugi list do Koryntian 5,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II List do Koryntian 5,17

American Standard Version

Wherefore if any man is in Christ, [he is] a new creature: the old things are passed away; behold, they are become new.
2 List do Koryntian 5,17

Clementine Vulgate

Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera transierunt : ecce facta sunt omnia nova.
2 List do Koryntian 5,17

King James Version

Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.
2 List do Koryntian 5,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωστε ει τις εν χριστω καινη κτισις τα αρχαια παρηλθεν ιδου γεγονεν καινα τα παντα
2 List do Koryntian 5,17

Young's Literal Translation

so that if any one [is] in Christ -- [he is] a new creature; the old things did pass away, lo, become new have the all things.
2 List do Koryntian 5,17

World English Bible

Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, they have become new.
2 List do Koryntian 5,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić