„W płomieniu ognia, wymierzającego karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa;”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - 1 List Piotra 2,12

Biblia Przekład Toruński

Prowadząc szlachetne[25] życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym[25] czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia[26].
1 List Piotra 2,12

Biblia Brzeska

A niech będzie obcowanie wasze poczciwe miedzy pogany, aby w tym, co mówią przeciwko wam jako złoczyńcam, z dobrych uczynków, które by obaczyli, chwalili Boga w dzień nawiedzenia swego.
1 List św. Piotra 2,12

Biblia Gdańska (1632)

Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czem was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
1 Piotra 2,12

Biblia Gdańska (1881)

Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czem was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
1 Piotra 2,12

Biblia Tysiąclecia

Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.
1 List św. Piotra 2,12

Biblia Warszawska

Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia.
1 List św. Piotra 2,12

Biblia Jakuba Wujka

mając obcowanie wasze dobre między pogany: aby w tym, w czym was pomawiają jako złoczyńce, z dobrych uczynków, przypatrzywszy się wam, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
1 List św. Piotra 2,12

Nowa Biblia Gdańska

Stosownie prowadźcie wasz sposób życia wśród pogan, aby przypatrując się waszym szlachetnym uczynkom - w tym, w czym was, jako złoczyńców oczerniają - wynieśli Boga w dniu nawiedzenia.
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
I List Piotra 2,12

American Standard Version

having your behavior seemly among the Gentiles; that, wherein they speak against you as evil-doers, they may by your good works, which they behold, glorify God in the day of visitation.
1 List Piotra 2,12

Clementine Vulgate

conversationem vestram inter gentes habentes bonam : ut in eo quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis.
1 List Piotra 2,12

King James Version

Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.
1 List Piotra 2,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευσαντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης
1 List Piotra 2,12

Young's Literal Translation

having your behaviour among the nations right, that in that which they speak against you as evil-doers, of the good works having beheld, they may glorify God in a day of inspection.
1 List Piotra 2,12

World English Bible

having good behavior among the nations, so in that which they speak against you as evil-doers, they may by your good works, which they see, glorify God in the day of visitation.
1 List Piotra 2,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić