„Bo acz jest ukrzyżowan ze mdłości, ale żywie z mocy Bożej. Abowiem i my mdłymi jesteśmy w nim, ale żyć będziemy z nim z mocy Bożej w was.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 13,4

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - V Księga Mojżesza 1,7

Nowa Biblia Gdańska

Zabierzcie się, wyruszcie i idźcie do góry Emorejczyka oraz do wszystkich jego sąsiadów na stepie, na górze i na nizinie, na południu oraz nad brzegiem morza, do ziemi Kanaanejczyka i Libanu, do wielkiej rzeki, rzeki Frath[1].
V Księga Mojżesza 1,7

Biblia Brzeska

Ruszcież się, a idźcie na górę Amorejczyków, i na wszytki miesca pograniczne, tak w pola jako i na góry, i na doliny, ku południowi, i nad Morze aż do ziemie chananejskiej, i do Libanu aż ku wielkiej rzece Eufrates.
5 Księga Mojżeszowa 1,7

Biblia Gdańska (1632)

Obróćcież się, a ciągnąc idźcie do góry Amorejskiej, i na wszystkie miejsca pograniczne jej, na równiny, na góry, i na doliny, i ku południowi, i ku brzegu morskiemu, ku ziemi Chananejskiej, i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrates.
5 Mojżeszowa 1,7

Biblia Gdańska (1881)

Obróćcież się, a ciągnąc idźcie do góry Amorejskiej, i na wszystkie miejsca pograniczne jej, na równiny, na góry, i na doliny, i ku południowi, i ku brzegu morskiemu, ku ziemi Chananejskiej, i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrates.
5 Mojżeszowa 1,7

Biblia Tysiąclecia

Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów, do wszystkich pobliskich narodów [osiadłych] w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie: aż po wielką rzekę Eufrat.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

Biblia Warszawska

Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu.
V Księga Mojżeszowa 1,7

Biblia Jakuba Wujka

Wróćcie się a ciągnicie ku górze Amorejczyków i do inych, które jej są nabliższe, polne i górzyste, i niższe miejsca, ku południu i nad brzegiem morza ziemie Chananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufratesa.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zawróćcie i wyruszcie, a idźcie w stronę góry Amorytów oraz do wszystkich miejsc leżących w jej pobliżu, na równinie, w górach i w dolinie, na południu i na wybrzeżu morza, do ziemi Kanaan i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

American Standard Version

turn you, and take your journey, and go to the hill-country of the Amorites, and unto all [the places] nigh thereunto, in the Arabah, in the hill-country, and in the lowland, and in the South, and by the sea-shore, the land of the Canaanites, and Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

Clementine Vulgate

revertimini, et venite ad montem Amorrhorum, et ad cetera qu ei proxima sunt campestria atque montana et humiliora loca contra meridiem, et juxta littus maris, terram Chananorum, et Libani usque ad flumen magnum Euphraten.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

King James Version

Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

turn ye and journey for you, and enter the mount of the Amorite, and unto all its neighbouring places, in the plain, in the hill-country, and in the low country, and in the south, and in the haven of the sea, the land of the Canaanite, and of Lebanon, unto the great river, the river Phrat;
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

World English Bible

turn you, and take your journey, and go to the hill-country of the Amorites, and to all [the places] near thereunto, in the Arabah, in the hill-country, and in the lowland, and in the South, and by the sea-shore, the land of the Canaanites, and Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates.
Księga Powtórzonego Prawa 1,7

Westminster Leningrad Codex

פְּנוּ ׀ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל־כָּל־שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחֹוף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנֹון עַד־הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר־פְּרָת׃
5 Księga Mojżeszowa 1,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić