„A przetoż Dawid uczynił tak, jako mu Bóg rozkazał i porazili wojska Filistynów od Gabaon aż do Gazery.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Kronik 14,16

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - V Księga Mojżesza 1,10

Nowa Biblia Gdańska

WIEKUISTY, wasz Bóg, was rozmnożył i oto dzisiaj jesteście jak gwiazdy nieba w swym mnóstwie.
V Księga Mojżesza 1,10

Biblia Brzeska

Pan Bóg wasz tak was rozmnożył, iż się dziś równacie wielkości gwiazd niebieskich.
5 Księga Mojżeszowa 1,10

Biblia Gdańska (1632)

Pan, Bóg wasz, rozmnożył was, a otoście dziś jako gwiazdy niebieskie w mnóstwie swojem.
5 Mojżeszowa 1,10

Biblia Gdańska (1881)

Pan, Bóg wasz, rozmnożył was, a otoście dziś jako gwiazdy niebieskie w mnóstwie swojem.
5 Mojżeszowa 1,10

Biblia Tysiąclecia

Pan, wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

Biblia Warszawska

Pan, wasz Bóg, rozmnożył was, i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie.
V Księga Mojżeszowa 1,10

Biblia Jakuba Wujka

Nie mogę was sam znieść, bo PAN Bóg wasz rozmnożył was, a jest was dziś jako gwiazd niebieskich barzo wiele.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

PAN, wasz Bóg, rozmnożył was, a oto jesteście dziś tak liczni jak gwiazdy na niebie.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

American Standard Version

Jehovah your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

Clementine Vulgate

Non possum solus sustinere vos : quia Dominus Deus vester multiplicavit vos, et estis hodie sicut stell cli, plurimi.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

King James Version

The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Jehovah your God hath multiplied you, and lo, ye [are] to-day as the stars of the heavens for multitude;
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

World English Bible

Yahweh your God has multiplied you, and, behold, you are this day as the stars of the sky for multitude.
Księga Powtórzonego Prawa 1,10

Westminster Leningrad Codex

יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיֹּום כְּכֹוכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב׃
5 Księga Mojżeszowa 1,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić