„Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,17

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - List do Rzymian 12,18

Nowa Biblia Gdańska

Jeżeli to z waszego powodu możliwe - zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi;
List do Rzymian 12,18

Biblia Brzeska

Jesli być może, ile w was jest, ze wszytkimi ludźmi w pokoju żywiąc.
List św. Pawła do Rzymian 12,18

Biblia Gdańska (1632)

Jeźli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
Rzymian 12,18

Biblia Gdańska (1881)

Jeźli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
Rzymian 12,18

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!
List do Rzymian 12,18

Biblia Warszawska

Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
List św. Pawła do Rzymian 12,18

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli można rzecz, ile was jest, ze wszytkimi ludźmi pokój mający.
List do Rzymian 12,18

Biblia Przekład Toruński

Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój.
List do Rzymian 12,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju.
List do Rzymian 12,18

American Standard Version

If it be possible, as much as in you lieth, be at peace with all men.
List do Rzymian 12,18

Clementine Vulgate

Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes :
List do Rzymian 12,18

King James Version

If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
List do Rzymian 12,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες
List do Rzymian 12,18

Young's Literal Translation

If possible -- so far as in you -- with all men being in peace;
List do Rzymian 12,18

World English Bible

If it is possible, as much as it is up to you, be at peace with all men.
List do Rzymian 12,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić