„wiedząc, iż jest wywrócony, który takowy jest, i grzeszy, gdyż jest własnym sądem potępiony.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Tytusa 3,11

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - List do Filipian 3,9

Nowa Biblia Gdańska

Oraz został w nim znaleziony, nie mając mojej sprawiedliwości z Prawa Mojżesza, ale tą, z wiary Jezusa Chrystusa - sprawiedliwość z Boga dzięki wierze.
List do Filipian 3,9

Biblia Brzeska

A iżebym był nalezion w nim, jako nie mając sprawiedliwości mojej, która by była z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Krystusowę, to jest sprawiedliwość, która jest z Boga przez wiarę.
List św. Pawła do Filipian 3,9

Biblia Gdańska (1632)

I był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę;
Filipensów 3,9

Biblia Gdańska (1881)

I był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę;
Filipensów 3,9

Biblia Tysiąclecia

i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -
List do Filipian 3,9

Biblia Warszawska

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,
List św. Pawła do Filipian 3,9

Biblia Jakuba Wujka

i był nalezion w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, która jest z zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która z Boga jest sprawiedliwość przez wiarę,
List do Filipian 3,9

Biblia Przekład Toruński

I zostać znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z Prawa, ale tę, która jest przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga przez wiarę,
List do Filipian 3,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
List do Filipian 3,9

American Standard Version

and be found in him, not having a righteousness of mine own, [even] that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith:
List do Filipian 3,9

Clementine Vulgate

et inveniar in illo non habens meam justitiam, qu ex lege est, sed illam, qu ex fide est Christi Jesu : qu ex Deo est justitia in fide,
List do Filipian 3,9

King James Version

And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
List do Filipian 3,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ευρεθω εν αυτω μη εχων εμην δικαιοσυνην την εκ νομου αλλα την δια πιστεως χριστου την εκ θεου δικαιοσυνην επι τη πιστει
List do Filipian 3,9

Young's Literal Translation

not having my righteousness, which [is] of law, but that which [is] through faith of Christ -- the righteousness that is of God by the faith,
List do Filipian 3,9

World English Bible

and be found in him, not having a righteousness of my own, that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith;
List do Filipian 3,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić