„Sądził sprawę ubogiego i biednego, i wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? - mówi Pan.”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 22,16

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Księga Izajasza 60,1

Nowa Biblia Gdańska

Wstań, zajaśniej[1], bowiem nadchodzi twoje światło, a nad tobą zabłyśnie majestat WIEKUISTEGO.
Księga Izajasza 60,1

Biblia Brzeska

Powstań, objaśni się, abowiem światłość twa przyszła, a chwała Pańska wzeszła nad tobą.
Księga Izajasza 60,1

Biblia Gdańska (1632)

Powstań, objaśnij się! ponieważ przyszła światłość twoja, a chwała Pańska weszła nad tobą.
Izajasz 60,1

Biblia Gdańska (1881)

Powstań, objaśnij się! ponieważ przyszła światłość twoja, a chwała Pańska weszła nad tobą.
Izajasz 60,1

Biblia Tysiąclecia

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Księga Izajasza 60,1

Biblia Warszawska

Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą.
Księga Izajasza 60,1

Biblia Jakuba Wujka

Wstań, oświeć się, Jeruzalem, bo przyszła światłość twoja a sława PANska weszła nad tobą!
Księga Izajasza 60,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą.
Księga Izajasza 60,1

American Standard Version

Arise, shine; for thy light is come, and the glory of Jehovah is risen upon thee.
Księga Izajasza 60,1

Clementine Vulgate

[Surge, illuminare, Jerusalem, quia venit lumen tuum,et gloria Domini super te orta est.
Księga Izajasza 60,1

King James Version

Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee.
Księga Izajasza 60,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Arise, be bright, for come hath thy light, And the honour of Jehovah hath risen on thee.
Księga Izajasza 60,1

World English Bible

Arise, shine; for your light is come, and the glory of Yahweh is risen on you.
Księga Izajasza 60,1

Westminster Leningrad Codex

קוּמִי אֹורִי כִּי בָא אֹורֵךְ וּכְבֹוד יְהוָה עָלַיִךְ זָרָח׃
Księga Izajasza 60,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić