„Aż do granicy wypchnęli cię wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Ci, z którymi miałeś pokój, zdradzili cię i pokonali; ci, którzy jedli twój chleb, zranili cię zdradliwie. Nie ma zrozumienia u niego.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Abdiasza 1,7

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Księga Ezdrasza 1,5

Nowa Biblia Gdańska

Więc powstali przedniejsi z ojców Judy i Binjamina, oraz kapłani i Lewici; każdy, którego ducha pobudził Bóg, by poszli i budowali Dom WIEKUISTEGO, który jest w Jeruszalaim.
Księga Ezdrasza 1,5

Biblia Brzeska

Tedy się ruszyli książęta z domów Judy i Beniamina; k temu kapłani i Lewitowie wszytcy, których jedno Bóg wzbudził ducha ku budowaniu domu Pańskiego, który jest w Jeruzalem.
Księga Ezdrasza 1,5

Biblia Gdańska (1632)

Tedy powstali przedniejsi z domów ojcowskich, z Judy i z Benjamina, i kapłani, i Lewitowie; wszelki, którego ducha pobudził Bóg, aby szli, a budowali dom Pański, który jest w Jeruzalemie;
Ezdraszowa 1,5

Biblia Gdańska (1881)

Tedy powstali przedniejsi z domów ojcowskich, z Judy i z Benjamina, i kapłani, i Lewitowie; wszelki, którego ducha pobudził Bóg, aby szli, a budowali dom Pański, który jest w Jeruzalemie;
Ezdraszowa 1,5

Biblia Tysiąclecia

Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie.
Księga Ezdrasza 1,5

Biblia Warszawska

Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie.
Księga Ezdrasza 1,5

Biblia Jakuba Wujka

I powstali przedniejszy z ojców, z Judy i z Beniamin, i kapłani, i Lewitowie, i wszelki, którego Bóg ducha wzbudził, aby szli budować kościół PANSKI, który był w Jeruzalem.
Księga Ezdrasza 1,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy powstali przywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha Bóg pobudził, aby poszli budować dom PANA, będący w Jerozolimie.
Księga Ezdrasza 1,5

American Standard Version

Then rose up the heads of fathers` [houses] of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, even all whose spirit God had stirred to go up to build the house of Jehovah which is in Jerusalem.
Księga Ezdrasza 1,5

Clementine Vulgate

Et surrexerunt principes patrum de Juda et Benjamin, et sacerdotes, et Levit, et omnis cujus Deus suscitavit spiritum, ut ascenderent ad dificandum templum Domini, quod erat in Jerusalem.
Księga Ezdrasza 1,5

King James Version

Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the LORD which is in Jerusalem.
Księga Ezdrasza 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And heads of the fathers of Judah and Benjamin rise, and the priests and the Levites, even every one whose spirit God hath waked, to go up to build the house of Jehovah, that [is] in Jerusalem;
Księga Ezdrasza 1,5

World English Bible

Then rose up the heads of fathers` [houses] of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, even all whose spirit God had stirred to go up to build the house of Yahweh which is in Jerusalem.
Księga Ezdrasza 1,5

Westminster Leningrad Codex

וַיָּקוּמוּ רָאשֵׁי הָאָבֹות לִיהוּדָה וּבִנְיָמִן וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם לְכֹל הֵעִיר הָאֱלֹהִים אֶת־רוּחֹו לַעֲלֹות לִבְנֹות אֶת־בֵּית יְהוָה אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם׃
Księga Ezdrasza 1,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić