„Aby to było na znak między wami, gdyby potem pytali synowie wasi mówiąc: Co wam znaczy ten kamień?”

Biblia Gdańska: Jozuego 4,6

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Księga Daniela 3,14

Nowa Biblia Gdańska

A Nabukadnecar odezwał się, mówiąc im: Wy, Szadraku, Meszaku i Abedne umyślnie nie czcicie moich bogów oraz się nie kłaniacie złotemu obrazowi, który wystawiłem.
Księga Daniela 3,14

Biblia Brzeska

Rzekł tedy do nich Nabuchodonozor tymi słowy: Prawda li to jest Sydrach, Misach i Abdenago, iż boga mojego nie chwalicie, ani słupu, którym ja wystawił, w uczciwości nie macie?
Księga Daniela 3,14

Biblia Gdańska

I mówił Nabuchodonozor a rzekł im: Umyślnież wy, Sadrachu, Mesachu, i Abednego, bogów moich nie czcicie, i obrazowi się złotemu, którym wystawił, nie kłaniacie?
Danijel 3,14

Biblia Tysiąclecia

Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem?
Księga Daniela 3,14

Biblia Warszawska

Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem?
Księga Daniela 3,14

Biblia Jakuba Wujka

I mówiąc Nabuchodonozor król, rzekł im: Po prawdzieli Sydrach, Misach i Abdenago, bogom moim nie służycie i bałwanowi złotemu, którym postanowił, nie kłaniacie się?
Księga Daniela 3,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zwrócił się do nich Nabuchodonozor, i zapytał ich: Czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłem?
Księga Daniela 3,14

American Standard Version

Nebuchadnezzar answered and said unto them, Is it of purpose, O Shadrach, Meshach, and Abed-nego, that ye serve not my god, nor worship the golden image which I have set up?
Księga Daniela 3,14

Clementine Vulgate

Pronuntiansque Nabuchodonosor rex, ait eis : Verene Sidrach, Misach, et Abdenago, deos meos non colitis, et statuam auream, quam constitui, non adoratis ?
Księga Daniela 3,14

King James Version

Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up?
Księga Daniela 3,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Nebuchadnezzar hath answered and said to them, `Is [it] a laid plan, O Shadrach, Meshach, and Abed-Nego -- my gods ye are not serving, and to the golden image that I have raised up ye are not doing obeisance?
Księga Daniela 3,14

World English Bible

Nebuchadnezzar answered them, Is it on purpose, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, that you don't serve my god, nor worship the golden image which I have set up?
Księga Daniela 3,14

Westminster Leningrad Codex

עָנֵה נְבֻכַדְנֶצַּר וְאָמַר לְהֹון הַצְדָּא שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו לֵאלָהַי לָא אִיתֵיכֹון פָּלְחִין וּלְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵימֶת לָא סָגְדִין׃
Księga Daniela 3,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić