„Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Koryntian 1,14

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - I Księga Mojżesza 46,27

Nowa Biblia Gdańska

A synów Josefa, którzy mu się urodzili w Micraim, były dwie dusze. Zatem wszystkich dusz domu Jakóba przybyłych do Micraim było siedemdziesiąt.
I Księga Mojżesza 46,27

Biblia Brzeska

Ale Józefowi urodzili się w Egiptcie dwa synowie. A tak wszytkich co z Jakubem weszli do Egiptu było siedmdziesiąt osób.
1 Księga Mojżeszowa 46,27

Biblia Gdańska

A synów Józefowych , którzy mu się urodzili w Egipcie, dusz dwie. A tak wszystkich dusz domu Jakóbowego, które weszły do Egiptu, było siedemdziesiąt.
1 Mojżeszowa 46,27

Biblia Tysiąclecia

Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu.
Księga Rodzaju 46,27

Biblia Warszawska

Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich osób rodziny Jakuba, która przybyła do Egiptu, było siedemdziesiąt.
I Księga Mojżeszowa 46,27

Biblia Jakuba Wujka

A synowie Jozefowi, którzy mu się urodzili w ziemi Egipskiej, dusze dwie. Wszytkich dusz domu Jakobowego, które weszły do Egiptu, było siedmdziesiąt.
Księga Rodzaju 46,27

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A synów Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, były dwie dusze. I tak wszystkich dusz z domu Jakuba, które weszły do Egiptu, było siedemdziesiąt.
Księga Rodzaju 46,27

American Standard Version

and the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were threescore and ten.
Księga Rodzaju 46,27

Clementine Vulgate

Filii autem Joseph, qui nati sunt ei in terra gypti, anim du. Omnes anim domus Jacob, qu ingress sunt in gyptum, fuere septuaginta.
Księga Rodzaju 46,27

King James Version

And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
Księga Rodzaju 46,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the sons of Joseph who have been born to him in Egypt [are] two persons. All the persons of the house of Jacob who are coming into Egypt [are] seventy.
Księga Rodzaju 46,27

World English Bible

The sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were seventy.
Księga Rodzaju 46,27

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי יֹוסֵף אֲשֶׁר־יֻלַּד־לֹו בְמִצְרַיִם נֶפֶשׁ שְׁנָיִם כָּל־הַנֶּפֶשׁ לְבֵית־יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים׃ פ
1 Księga Mojżeszowa 46,27
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić