„A tak pobili Żydzi wszystkich nieprzyjaciół swoich, mieczem ich mordując, i tracąc, i niszcząc, a czyniąc z tymi, co ich nienawidzieli, według upodobania swego.”

Biblia Gdańska (1881): Estery 9,5

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,20

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy nawet nie tygodnia.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,20

Biblia Brzeska

A proście, aby uciekanie wasze nie było zimie ani w sobotę.
Ewangelia św. Mateusza 24,20

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
Mateusza 24,20

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
Mateusza 24,20

Biblia Tysiąclecia

A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,20

Biblia Warszawska

Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
Ewangelia św. Mateusza 24,20

Biblia Jakuba Wujka

A proście, aby uciekanie wasze nie było zimie abo w szabbat.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,20

Biblia Przekład Toruński

Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą, ani w sabat.
Ewangelia Mateusza 24,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat.
Ewangelia Mateusza 24,20

American Standard Version

And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:
Ewangelia Mateusza 24,20

Clementine Vulgate

Orate autem ut non fiat fuga vestra in hieme, vel sabbato :
Ewangelia Mateusza 24,20

King James Version

But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Ewangelia Mateusza 24,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος μηδε εν σαββατω
Ewangelia Mateusza 24,20

Young's Literal Translation

and pray ye that your flight may not be in winter, nor on a sabbath;
Ewangelia Mateusza 24,20

World English Bible

Pray that your flight will not be in the winter, nor on a Sabbath,
Ewangelia Mateusza 24,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić