„Potem odjechawszy stamtąd, trafił Jonadaba, syna Rechabowego, idącego przeciwko sobie, a pozdrowił go i rzekł do niego: Jestże serce twoje szczere, jako serce moje z sercem twojem? I odpowiedział mu Jonadab: Jest. A jest? rzekł Jehu, dajże mi rękę twoję. Tedy mu dał rękę swą; i kazał mu wsiąść do siebie na wóz.”

Biblia Gdańska: 2 Królewska 10,15

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,1

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy Jezus zaświadczył tłumom oraz swoim uczniom, mówiąc:
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,1

Biblia Brzeska

Tedy Jezus mówił onemu zgromadzeniu ludu i uczniom swoim
Ewangelia św. Mateusza 23,1

Biblia Gdańska

Tedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc:
Mateusza 23,1

Biblia Tysiąclecia

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
Ewangelia wg św. Mateusza 23,1

Biblia Warszawska

Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:
Ewangelia św. Mateusza 23,1

Biblia Jakuba Wujka

Tedy Jezus mówił do rzesze i do uczniów swoich,
Ewangelia wg św. Mateusza 23,1

Biblia Przekład Toruński

Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów, mówiąc:
Ewangelia Mateusza 23,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów:
Ewangelia Mateusza 23,1

American Standard Version

Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,
Ewangelia Mateusza 23,1

Clementine Vulgate

Tunc Jesus locutus est ad turbas, et ad discipulos suos,
Ewangelia Mateusza 23,1

King James Version

Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,
Ewangelia Mateusza 23,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις μαθηταις αυτου
Ewangelia Mateusza 23,1

Young's Literal Translation

Then Jesus spake to the multitudes, and to his disciples,
Ewangelia Mateusza 23,1

World English Bible

Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples,
Ewangelia Mateusza 23,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić