„A nad przydziałem drugiego miesiąca był Dodaj Achoachita ze swym przydziałem, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące; a po nim władca Miklot.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Kronik 27,4

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,14

Nowa Biblia Gdańska

A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,14

Biblia Brzeska

Z Azora poszedł Sadok, z Sadoka poszedł Achin, z Achina poszedł Eliud.
Ewangelia św. Mateusza 1,14

Biblia Gdańska

A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.
Mateusza 1,14

Biblia Tysiąclecia

Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,14

Biblia Warszawska

A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.
Ewangelia św. Mateusza 1,14

Biblia Jakuba Wujka

A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,14

Biblia Przekład Toruński

Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
Ewangelia Mateusza 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
Ewangelia Mateusza 1,14

American Standard Version

and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Ewangelia Mateusza 1,14

Clementine Vulgate

Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud.
Ewangelia Mateusza 1,14

King James Version

And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Ewangelia Mateusza 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειμ αχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ
Ewangelia Mateusza 1,14

Young's Literal Translation

and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
Ewangelia Mateusza 1,14

World English Bible

Azor became the father of Sadoc. Sadoc became the father of Achim. Achim became the father of Eliud.
Ewangelia Mateusza 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić