„Za co potym Bóg dobrze czynił babam onem, a lud się rozmnażał i barzo wzmagał.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Mojżeszowa 1,20

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,1

Nowa Biblia Gdańska

KSIĘGA początku[1] Jezusa[2] Chrystusa[3], syna Dawida, syna Abrahama.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,1

Biblia Brzeska

Toć jest wypisanie narodu Jezusa Krystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Ewangelia św. Mateusza 1,1

Biblia Gdańska (1632)

Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Mateusza 1,1

Biblia Gdańska (1881)

Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Mateusza 1,1

Biblia Tysiąclecia

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,1

Biblia Warszawska

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
Ewangelia św. Mateusza 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Księgi rodzaju JEZUSA CHRYSTUSA, syna Dawidowego, syna Abrahamowego;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,1

Biblia Przekład Toruński

Zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Ewangelia Mateusza 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Ewangelia Mateusza 1,1

American Standard Version

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

Clementine Vulgate

Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

King James Version

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααμ
Ewangelia Mateusza 1,1

Young's Literal Translation

A roll of the birth of Jesus Christ, son of David, son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

World English Bible

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Ewangelia Mateusza 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić