„Najmilsi! już ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napominanie uprzejmą myśl waszę,”

Biblia Gdańska (1881): 2 Piotra 3,1

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,1

Nowa Biblia Gdańska

Zaś w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, za Poncjusza Piłata będącego namiestnikiem Judei, Heroda będącego tetrarchą Galilei, i jego brata Filipa będącego tetrarchą Iturei oraz krainy Trachonitis; za Lizaniasza będącego tetrarchą Abileny,
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,1

Biblia Brzeska

Potym piątegonastego roku za panowania Tyberiusza cesarza, za Poncjusza Piłata, starosty judzkiego, a za Heroda, króla galilejskiego, a za Filipa, brata jego, króla iturejskiego i trachonickiej ziemice i za Lizaniasza, abileńskiego króla.
Ewangelia św. Łukasza 3,1

Biblia Gdańska (1632)

A roku piętnastego panowania Tyberyjusza Cesarza, gdy Poncki Piłat był starostą Judzkim, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i krainy Trachonickiej, a Lizanijasz Tetrarchą Abileńskim,
Łukasza 3,1

Biblia Gdańska (1881)

A roku piętnastego panowania Tyberyjusza Cesarza, gdy Poncki Piłat był starostą Judzkim, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i krainy Trachonickiej, a Lizanijasz Tetrarchą Abileńskim,
Łukasza 3,1

Biblia Tysiąclecia

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
Ewangelia wg św. Łukasza 3,1

Biblia Warszawska

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz,
Ewangelia św. Łukasza 3,1

Biblia Jakuba Wujka

A piętnastego roku panowania Tyberiusza Cesarza, gdy Pontius Piłat rządził Żydowską ziemią, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i Trachonickiej krainy, a Lizaniasz Abileńskim Tetrarchą,
Ewangelia wg św. Łukasza 3,1

Biblia Przekład Toruński

A w piętnastym roku panowania Cezara Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonis, a Lizaniasz tetrarchą Abileny,
Ewangelia Łukasza 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny;
Ewangelia Łukasza 3,1

American Standard Version

Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
Ewangelia Łukasza 3,1

Clementine Vulgate

Anno autem quintodecimo imperii Tiberii Csaris, procurante Pontio Pilato Judam, tetrarcha autem Gali Herode, Philippo autem fratre ejus tetrarcha Itur, et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilin tetrarcha,
Ewangelia Łukasza 3,1

King James Version

Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,
Ewangelia Łukasza 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονιας τιβεριου καισαρος ηγεμονευοντος ποντιου πιλατου της ιουδαιας και τετραρχουντος της γαλιλαιας ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετραρχουντος της ιτουραιας και τραχωνιτιδος χωρας και λυσανιου της αβιληνης τετραρχουντος
Ewangelia Łukasza 3,1

Young's Literal Translation

And in the fifteenth year of the government of Tiberius Caesar -- Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod tetrarch of Galilee, and Philip his brother, tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene --
Ewangelia Łukasza 3,1

World English Bible

Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
Ewangelia Łukasza 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić