„Umiłowanej Apafii, oraz naszego współbojownika Archipa i zboru w jego domu.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filemona 1,2

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Jana 4,23

Nowa Biblia Gdańska

Lecz nadchodzi godzina i jest teraz, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w Duchu i prawdzie.
Dobra Nowina spisana przez Jana 4,23

Biblia Brzeska

Aleć przyjdzie czas i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca duchem i prawdą. Bo i Ociec takowych szuka, którzyby go chwalili.
Ewangelia św. Jana 4,23

Biblia Gdańska

Aleć idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie.
Jana 4,23

Biblia Tysiąclecia

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.
Ewangelia wg św. Jana 4,23

Biblia Warszawska

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
Ewangelia św. Jana 4,23

Biblia Jakuba Wujka

Ale przychodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i prawdzie. Bo i Ociec takowych szuka, którzy by go chwalili.
Ewangelia wg św. Jana 4,23

Biblia Przekład Toruński

Ale przyjdzie godzina, i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy tak Go czczą.
Ewangelia Jana 4,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić.
Ewangelia Jana 4,23

American Standard Version

But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth: for such doth the Father seek to be his worshippers.
Ewangelia Jana 4,23

Clementine Vulgate

Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales qurit, qui adorent eum.
Ewangelia Jana 4,23

King James Version

But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
Ewangelia Jana 4,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλ ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον
Ewangelia Jana 4,23

Young's Literal Translation

but, there cometh an hour, and it now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father also doth seek such to worship him;
Ewangelia Jana 4,23

World English Bible

But the hour comes, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to be his worshippers.
Ewangelia Jana 4,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić