„Nawracają się, ale nie do Najwyższego; są jako łuk zdradliwy, polegną od miecza, książęta ich od popędliwości języka ich, co im jest ku pośmiewisku w ziemi Egipskiej.”

Biblia Gdańska (1881): Ozeasz 7,16

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Pierwszy list do Tymoteusza 2,1

Nowa Biblia Gdańska

Zachęcam więc, by przede wszystkim były czynione prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
Pierwszy list do Tymoteusza 2,1

Biblia Brzeska

Napominam tedy, przez wszytkimi rzeczami, aby były czynione prośby, modlitwy, żądania i dziękowania za wszytki ludzie.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,1

Biblia Gdańska (1632)

Napominam tedy, aby przed wszystkiemi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi;
1 Tymoteusza 2,1

Biblia Gdańska (1881)

Napominam tedy, aby przed wszystkiemi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi;
1 Tymoteusza 2,1

Biblia Tysiąclecia

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:
1 List do Tymoteusza 2,1

Biblia Warszawska

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,1

Biblia Jakuba Wujka

Proszę tedy napierwej, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za wszytkie ludzie;
1 List do Tymoteusza 2,1

Biblia Przekład Toruński

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
1 List do Tymoteusza 2,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
I List do Tymoteusza 2,1

American Standard Version

I exhort therefore, first of all, that supplications, prayers, intercessions, thanksgivings, be made for all men;
1 List do Tymoteusza 2,1

Clementine Vulgate

Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus :
1 List do Tymoteusza 2,1

King James Version

I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;
1 List do Tymoteusza 2,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παρακαλω ουν πρωτον παντων ποιεισθαι δεησεις προσευχας εντευξεις ευχαριστιας υπερ παντων ανθρωπων
1 List do Tymoteusza 2,1

Young's Literal Translation

I exhort, then, first of all, there be made supplications, prayers, intercessions, thanksgivings, for all men:
1 List do Tymoteusza 2,1

World English Bible

I exhort therefore, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and givings of thanks, be made for all men:
1 List do Tymoteusza 2,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić