„Umiłowanej Apafii, oraz naszego współbojownika Archipa i zboru w jego domu.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filemona 1,2

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - Pierwszy list do Koryntian 3,5

Nowa Biblia Gdańska

Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał.
Pierwszy list do Koryntian 3,5

Biblia Brzeska

Czymże tedy jest Paweł? A czym jest Apollo? Jedno słudzy, przez któreście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Gdańska (1632)

Bo któż jest, Paweł? Kto Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał.
1 Koryntów 3,5

Biblia Gdańska (1881)

Bo któż jest, Paweł? Kto Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał.
1 Koryntów 3,5

Biblia Tysiąclecia

Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan.
1 List do Koryntian 3,5

Biblia Warszawska

Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Jakuba Wujka

Słudzy tego, któremuście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
1 List do Koryntian 3,5

Biblia Przekład Toruński

Kim więc jest Paweł? Kim Apollos? Czyż nie sługami tylko, przez których uwierzyliście, tak też, jak każdemu dał Pan?
1 List do Koryntian 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
I List do Koryntian 3,5

American Standard Version

What then is Apollos? and what is Paul? Ministers through whom ye believed; and each as the Lord gave to him.
1 List do Koryntian 3,5

Clementine Vulgate

ministri ejus, cui credidistis, ut unicuique sicut Dominus dedit.
1 List do Koryntian 3,5

King James Version

Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
1 List do Koryntian 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τις ουν εστιν παυλος τις δε απολλως αλλ η διακονοι δι ων επιστευσατε και εκαστω ως ο κυριος εδωκεν
1 List do Koryntian 3,5

Young's Literal Translation

Who, then, is Paul, and who Apollos, but ministrants through whom ye did believe, and to each as the Lord gave?
1 List do Koryntian 3,5

World English Bible

Who then is Apollos, and who is Paul, but servants through whom you believed; and each as the Lord gave to him?
1 List do Koryntian 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić