„Izali sobie człowiek uczynić może bogów? ponieważ sami nie są bogami.”

Biblia Gdańska: Jeremijasz 16,20

Porównanie wersetów
King James Version - Pieśń Salomona 1,12

King James Version

While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof.
Pieśń Salomona 1,12

Biblia Brzeska

Na ten czas, gdy król leżał na łożu swoim, tedy moje spikanardy wydało wonność swoje.
Pieśń nad Pieśniami 1,12

Biblia Gdańska

Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swoję.
Pieśń Salomona 1,12

Biblia Tysiąclecia

Gdy król wśród biesiadników przebywa, nard mój rozsiewa woń swoją.
Pieśń nad pieśniami 1,12

Biblia Warszawska

Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nard wydaje swą woń.
Pieśń nad Pieśniami 1,12

Biblia Jakuba Wujka

Snopek mirry jest mi miły mój, między piersiami mojemi mieszkać będzie.
Pieśń nad pieśniami 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Dokąd król bawił w swoim kole - swoją woń wydawała moja narda.
Pieśń nad pieśniami 1,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dopóki król jest przy swoim stole, mój nard rozsiewa swoją woń.
Pieśń nad pieśniami 1,12

American Standard Version

While the king sat at his table, My spikenard sent forth its fragrance.
Pieśń Salomona 1,12

Clementine Vulgate

Fasciculus myrrh dilectus meus mihi ;inter ubera mea commorabitur.
Pieśń nad pieśniami 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

While the king [is] in his circle, My spikenard hath given its fragrance.
Pieśń Salomona 1,12

World English Bible

While the king sat at his table, My perfume spread its fragrance.
Pieśń Salomona 1,12

Westminster Leningrad Codex

עַד־שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבֹּו נִרְדִּי נָתַן רֵיחֹו׃
Pieśń nad Pieśniami 1,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić