„My więc powinniśmy takich przyjmować, aby stawać się współpracownikami prawdy.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,8

Porównanie wersetów
King James Version - List do Kolosan 3,12

King James Version

Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
List do Kolosan 3,12

Biblia Brzeska

Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) w wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość.
List św. Pawła do Kolosan 3,12

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
Kolosensów 3,12

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
Kolosensów 3,12

Biblia Tysiąclecia

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
List do Kolosan 3,12

Biblia Warszawska

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
List św. Pawła do Kolosan 3,12

Biblia Jakuba Wujka

Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość,
List do Kolosan 3,12

Nowa Biblia Gdańska

Zatem jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przywdziejcie wnętrza zmiłowania; życzliwość, pokorę, łagodność, wyrozumiałość;
List do Kolosan 3,12

Biblia Przekład Toruński

Dlatego więc przyobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w litościwe wnętrze, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość,
List do Kolosan 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość;
List do Kolosan 3,12

American Standard Version

Put on therefore, as God`s elect, holy and beloved, a heart of compassion, kindness, lowliness, meekness, longsuffering;
List do Kolosan 3,12

Clementine Vulgate

Induite vos ergo, sicut electi Dei, sancti, et dilecti, viscera misericordi, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam :
List do Kolosan 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ενδυσασθε ουν ως εκλεκτοι του θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικτιρμων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην πραοτητα μακροθυμιαν
List do Kolosan 3,12

Young's Literal Translation

Put on, therefore, as choice ones of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humble-mindedness, meekness, long-suffering,
List do Kolosan 3,12

World English Bible

Put on therefore, as God's elect, holy and beloved, a heart of compassion, kindness, lowliness, humility, and perseverance;
List do Kolosan 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić