„Od Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru aż po Baal-Gad w dolinie Libanu u stóp pasma górskiego Hermonu, a wszystkich ich królów pojmał i wytracił.”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 11,17

Porównanie wersetów
King James Version - List do Kolosan 2,3

King James Version

In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.
List do Kolosan 2,3

Biblia Brzeska

W którym skryte są wszytki skarby mądrości i umiejętności.
List św. Pawła do Kolosan 2,3

Biblia Gdańska (1632)

W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.
Kolosensów 2,3

Biblia Gdańska (1881)

W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.
Kolosensów 2,3

Biblia Tysiąclecia

W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
List do Kolosan 2,3

Biblia Warszawska

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
List św. Pawła do Kolosan 2,3

Biblia Jakuba Wujka

w którym skryte są wszytkie skarby mądrości i umiejętności.
List do Kolosan 2,3

Nowa Biblia Gdańska

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości oraz wyższego poznania.
List do Kolosan 2,3

Biblia Przekład Toruński

W którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
List do Kolosan 2,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
List do Kolosan 2,3

American Standard Version

in whom are all the treasures of wisdom and knowledge hidden.
List do Kolosan 2,3

Clementine Vulgate

in quo sunt omnes thesauri sapienti et scienti absconditi.
List do Kolosan 2,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και της γνωσεως αποκρυφοι
List do Kolosan 2,3

Young's Literal Translation

in whom are all the treasures of the wisdom and the knowledge hid,
List do Kolosan 2,3

World English Bible

in whom are all the treasures of wisdom and knowledge hidden.
List do Kolosan 2,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić