„Wszyscy cudzołożą, są jak rozpalony piec, w którym piekarz przestaje podtrzymywać ogień, by rozczynić ciasto aż do jego zakwaszenia.”

Biblia Warszawska: Księga Ozeasza 7,4

Porównanie wersetów
King James Version - List do Efezjan 2,21

King James Version

In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
List do Efezjan 2,21

Biblia Brzeska

Na którym wszytko budowanie słusznie spojone roście w kościół święty Panu.
List św. Pawła do Efezjan 2,21

Biblia Gdańska (1632)

Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w kościół święty w Panu;
Efezów 2,21

Biblia Gdańska (1881)

Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w kościół święty w Panu;
Efezów 2,21

Biblia Tysiąclecia

W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
List do Efezjan 2,21

Biblia Warszawska

Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,
List św. Pawła do Efezjan 2,21

Biblia Jakuba Wujka

na którym wszytko budowanie wywiedzione roście w kościół święty w Panu,
List do Efezjan 2,21

Nowa Biblia Gdańska

W nim cała, składana razem budowla, wzrasta na czystą świątynię w Panu,
List do Efezjan 2,21

Biblia Przekład Toruński

W którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię;
List do Efezjan 2,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;
List do Efezjan 2,21

American Standard Version

in whom each several building, fitly framed together, groweth into a holy temple in the Lord;
List do Efezjan 2,21

Clementine Vulgate

in quo omnis dificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino,
List do Efezjan 2,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν ω πασα η οικοδομη συναρμολογουμενη αυξει εις ναον αγιον εν κυριω
List do Efezjan 2,21

Young's Literal Translation

in whom all the building fitly framed together doth increase to an holy sanctuary in the Lord,
List do Efezjan 2,21

World English Bible

in whom the whole building, fitted together, grows into a holy temple in the Lord;
List do Efezjan 2,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić