„Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich.”

Biblia Warszawska: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,13

Porównanie wersetów
King James Version - List do Efezjan 2,10

King James Version

For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
List do Efezjan 2,10

Biblia Brzeska

Abowiem jestechmy sprawą jego stworzeni w Krystusie Jezusie ku uczynkam dobrym, które przed tym Bóg nagotował, abychmy w nich chodzili.
List św. Pawła do Efezjan 2,10

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.
Efezów 2,10

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.
Efezów 2,10

Biblia Tysiąclecia

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
List do Efezjan 2,10

Biblia Warszawska

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
List św. Pawła do Efezjan 2,10

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem stworzeniem jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie na uczynki dobre, które przedtym Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.
List do Efezjan 2,10

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ jesteśmy Jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli.
List do Efezjan 2,10

Biblia Przekład Toruński

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich chodzili.
List do Efezjan 2,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
List do Efezjan 2,10

American Standard Version

For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them.
List do Efezjan 2,10

Clementine Vulgate

Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus bonis, qu prparavit Deus ut in illis ambulemus.
List do Efezjan 2,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αυτου γαρ εσμεν ποιημα κτισθεντες εν χριστω ιησου επι εργοις αγαθοις οις προητοιμασεν ο θεος ινα εν αυτοις περιπατησωμεν
List do Efezjan 2,10

Young's Literal Translation

for of Him we are workmanship, created in Christ Jesus to good works, which God did before prepare, that in them we may walk.
List do Efezjan 2,10

World English Bible

For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared before that we would walk in them.
List do Efezjan 2,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić