„Uporczywie trwajcie przy modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Kolosan 4,2

Porównanie wersetów
King James Version - List Jakuba 1,9

King James Version

Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:
List Jakuba 1,9

Biblia Brzeska

A brat niskiego stanu niech się chlubi w wywyższeniu swoim.
List św. Jakuba 1,9

Biblia Gdańska (1632)

A niech się chlubi brat niskiego stanu w wywyższeniu swojem,
Jakóba 1,9

Biblia Gdańska (1881)

A niech się chlubi brat niskiego stanu w wywyższeniu swojem,
Jakóba 1,9

Biblia Tysiąclecia

Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego,
List św. Jakuba 1,9

Biblia Warszawska

A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego,
List św. Jakuba 1,9

Biblia Jakuba Wujka

A niech się brat podły chłubi w podwyższeniu swoim,
List św. Jakuba 1,9

Nowa Biblia Gdańska

Zaś skromny brat niech się chlubi w swojej wielkości.
List spisany przez Jakóba 1,9

Biblia Przekład Toruński

A niech uniżony brat chlubi się ze swojego wywyższenia,
List Jakuba 1,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia;
List Jakuba 1,9

American Standard Version

But let the brother of low degree glory in his high estate:
List Jakuba 1,9

Clementine Vulgate

Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua :
List Jakuba 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καυχασθω δε ο αδελφος ο ταπεινος εν τω υψει αυτου
List Jakuba 1,9

Young's Literal Translation

And let the brother who is low rejoice in his exaltation,
List Jakuba 1,9

World English Bible

But let the brother in humble circumstances glory in his high position;
List Jakuba 1,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić