„Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sędziów 18,30

Porównanie wersetów
King James Version - List Jakuba 1,5

King James Version

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
List Jakuba 1,5

Biblia Brzeska

Jesli który z was potrzebuje mądrości, niech o nię Boga prosi, który ją da wszytkim hojnie, ani wymawia; i będzie jemu dana.
List św. Jakuba 1,5

Biblia Gdańska (1632)

A jeźli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu dana.
Jakóba 1,5

Biblia Gdańska (1881)

A jeźli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu dana.
Jakóba 1,5

Biblia Tysiąclecia

Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma.
List św. Jakuba 1,5

Biblia Warszawska

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
List św. Jakuba 1,5

Biblia Jakuba Wujka

A jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie wszytkim dawa, a nie wymawia, a będzie mu dana.
List św. Jakuba 1,5

Nowa Biblia Gdańska

A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi u Boga, który szczerze daje wszystkim i nie łaja - a zostanie mu dana.
List spisany przez Jakóba 1,5

Biblia Przekład Toruński

A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczodrze i bez wyrzutów, a będzie mu dana.
List Jakuba 1,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana.
List Jakuba 1,5

American Standard Version

But if any of you lacketh wisdom, let him ask of God, who giveth to all liberally and upbraideth not; and it shall be given him.
List Jakuba 1,5

Clementine Vulgate

Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat : et dabitur ei.
List Jakuba 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει δε τις υμων λειπεται σοφιας αιτειτω παρα του διδοντος θεου πασιν απλως και μη ονειδιζοντος και δοθησεται αυτω
List Jakuba 1,5

Young's Literal Translation

and if any of you do lack wisdom, let him ask from God, who is giving to all liberally, and not reproaching, and it shall be given to him;
List Jakuba 1,5

World English Bible

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach; and it will be given him.
List Jakuba 1,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić