„Na szyi swej prześladowanie cierpiemy, pracujemy, a nie dadzą nam odpocząć.”

Biblia Gdańska (1632): Treny Jeremijaszowe 5,5

Porównanie wersetów
King James Version - List Jakuba 1,27

King James Version

Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
List Jakuba 1,27

Biblia Brzeska

Nabożeństwo sczyre i bez zmazy u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.
List św. Jakuba 1,27

Biblia Gdańska (1632)

Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.
Jakóba 1,27

Biblia Gdańska (1881)

Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.
Jakóba 1,27

Biblia Tysiąclecia

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
List św. Jakuba 1,27

Biblia Warszawska

Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.
List św. Jakuba 1,27

Biblia Jakuba Wujka

Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich, a siebie zachować niezmazanym od tego świata.
List św. Jakuba 1,27

Nowa Biblia Gdańska

A to jest służba czysta i nieskalana przy Bogu Ojcu: Zatroszczyć się o osamotnionych i wdowy w ich utrapieniu oraz zachowywać samego siebie niesplamionym, z dala od świata.
List spisany przez Jakóba 1,27

Biblia Przekład Toruński

Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku, i strzec siebie samego przed skalaniem przez świat.
List Jakuba 1,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.
List Jakuba 1,27

American Standard Version

Pure religion and undefiled before our God and Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, [and] to keep oneself unspotted from the world.
List Jakuba 1,27

Clementine Vulgate

Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem, hc est : visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc sculo.
List Jakuba 1,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

θρησκεια καθαρα και αμιαντος παρα τω θεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του κοσμου
List Jakuba 1,27

Young's Literal Translation

religion pure and undefiled with the God and Father is this, to look after orphans and widows in their tribulation -- unspotted to keep himself from the world.
List Jakuba 1,27

World English Bible

Pure religion and undefiled before our God and Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep oneself unstained by the world.
List Jakuba 1,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić