„Z tego powodu cierpię i te rzeczy; ale się nie wstydzę, gdyż wiem komu uwierzyłem oraz jestem przekonany, że On jest władny ustrzec mój depozyt, aż do owego dnia.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 1,12

Porównanie wersetów
King James Version - List Jakuba 1,2

King James Version

My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;
List Jakuba 1,2

Biblia Brzeska

Bracia moi! Miejcie za nawiętszą radość, ilekroć wpadniecie w rozmaite pokusy.
List św. Jakuba 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,
Jakóba 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,
Jakóba 1,2

Biblia Tysiąclecia

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.
List św. Jakuba 1,2

Biblia Warszawska

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
List św. Jakuba 1,2

Biblia Jakuba Wujka

Za wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie,
List św. Jakuba 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Uważajcie za pełną radość, moi bracia, gdy wpadniecie w różnorodne doświadczenia,
List spisany przez Jakóba 1,2

Biblia Przekład Toruński

Za pełną radość uznajcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite doświadczenia,
List Jakuba 1,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;
List Jakuba 1,2

American Standard Version

Count it all joy, my brethren, when ye fall into manifold temptations;
List Jakuba 1,2

Clementine Vulgate

Omne gaudium existimate fratres mei, cum in tentationes varias incideritis :
List Jakuba 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πασαν χαραν ηγησασθε αδελφοι μου οταν πειρασμοις περιπεσητε ποικιλοις
List Jakuba 1,2

Young's Literal Translation

All joy count [it], my brethren, when ye may fall into temptations manifold;
List Jakuba 1,2

World English Bible

Count it all joy, my brothers, when you fall into various temptations,
List Jakuba 1,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić