„Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga twego, od początku roku do końca roku.”

Biblia Warszawska: V Księga Mojżeszowa 11,12

Porównanie wersetów
King James Version - List Jakuba 1,1

King James Version

James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.
List Jakuba 1,1

Biblia Brzeska

Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Krystusa, dwiemanaście pokoleniam rozproszonym, zdrowia życzy.
List św. Jakuba 1,1

Biblia Gdańska (1632)

Jakób, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy.
Jakóba 1,1

Biblia Gdańska (1881)

Jakób, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy.
Jakóba 1,1

Biblia Tysiąclecia

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.
List św. Jakuba 1,1

Biblia Warszawska

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.
List św. Jakuba 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Jakub, Boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa sługa, dwiemanaście pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia.
List św. Jakuba 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Jakób, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących w rozproszeniu, witajcie.
List spisany przez Jakóba 1,1

Biblia Przekład Toruński

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które są w rozproszeniu. Pozdrowienie.
List Jakuba 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu.
List Jakuba 1,1

American Standard Version

James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting.
List Jakuba 1,1

Clementine Vulgate

Jacobus, Dei et Domini nostri Jesu Christi servus, duodecim tribubus, qu sunt in dispersione, salutem.
List Jakuba 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν
List Jakuba 1,1

Young's Literal Translation

James, of God and of the Lord Jesus Christ a servant, to the Twelve Tribes who are in the dispersion: Hail!
List Jakuba 1,1

World English Bible

James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are in the Dispersion: greetings.
List Jakuba 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić