„Lecz Saul mieszkał na końcu Gabaa pod malogranatem, który był w Magron, a było z nim ludu około sześci set mężów.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Samuela 14,2

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Wyjścia 2,21

King James Version

And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.
Księga Wyjścia 2,21

Biblia Brzeska

A tak się Mojżeszowi upodobało mieszkać przy onem człowiecze, który jemu dał za żonę Seforę, córkę swoją.
2 Księga Mojżeszowa 2,21

Biblia Gdańska (1632)

I przyzwolił Mojżesz mieszkać z onym mężem, który dał Zeforę, córkę swoję, Mojżeszowi.
2 Mojżeszowa 2,21

Biblia Gdańska (1881)

I przyzwolił Mojżesz mieszkać z onym mężem, który dał Zeforę, córkę swoję, Mojżeszowi.
2 Mojżeszowa 2,21

Biblia Tysiąclecia

Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę.
Księga Wyjścia 2,21

Biblia Warszawska

Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Sypporę za żonę.
II Księga Mojżeszowa 2,21

Biblia Jakuba Wujka

Przysiągł tedy Mojżesz, że miał z nim mieszkać, i wziął Seforę, córkę jego, za żonę.
Księga Wyjścia 2,21

Nowa Biblia Gdańska

Zatem Mojżesz postanowił pozostać u tego człowieka, a on dał Mojżeszowi swoją córkę Cypporę.
II Księga Mojżesza 2,21

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał Mojżeszowi swoją córkę Seforę.
Księga Wyjścia 2,21

American Standard Version

And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.
Księga Wyjścia 2,21

Clementine Vulgate

Juravit ergo Moyses quod habitaret cum eo. Accepitque Sephoram filiam ejus uxorem :
Księga Wyjścia 2,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Moses is willing to dwell with the man, and he giveth Zipporah his daughter to Moses,
Księga Wyjścia 2,21

World English Bible

Moses was content to dwell with the man. He gave Moses Zipporah, his daughter.
Księga Wyjścia 2,21

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּואֶל מֹשֶׁה לָשֶׁבֶת אֶת־הָאִישׁ וַיִּתֵּן אֶת־צִפֹּרָה בִתֹּו לְמֹשֶׁה׃
2 Księga Mojżeszowa 2,21
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić