„Abyśmy, będąc uznani za sprawiedliwych dzięki Jego łasce, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 3,7

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Sędziów 17,7

King James Version

And there was a young man out of Bethlehemjudah of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there.
Księga Sędziów 17,7

Biblia Brzeska

I był młodzieniec z Betlehem Juda, które było w Judowem pokoleniu, a ten był Lewitą, który tam mieszkał jako gość.
Księga Sędziów 17,7

Biblia Gdańska

I był młodzieniec z Betlehem Juda, które było w pokoleniu Juda, a ten będąc Lewitą był tam przychodniem.
Sędziów 17,7

Biblia Tysiąclecia

Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia ⟨Judy⟩. Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz.
Księga Sędziów 17,7

Biblia Warszawska

Był też pewien młodzieniec z Betlejemu judzkiego, z rodu Judy, Lewita, który tam przebywał jako obcy przybysz.
Księga Sędziów 17,7

Biblia Jakuba Wujka

Był też drugi młodzieniec z Betlejem Judy, z pokolenia jego, a ten był Lewit i mieszkał tam.
Księga Sędziów 17,7

Nowa Biblia Gdańska

Był też pewien młodzieniec z Betlechem w Judzie, z rodu Judy, który był Lewitą i tam przebywał.
Księga Sędziów 17,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Był pewien młodzieniec z Betlejem judzkiego, z pokolenia Judy. Był on Lewitą i tam przebywał.
Księga Sędziów 17,7

American Standard Version

And there was a young man out of Beth-lehem-judah, of the family of Judah, who was a Levite; and he sojourned there.
Księga Sędziów 17,7

Clementine Vulgate

Fuit quoque alter adolescens de Bethlehem Juda, ex cognatione ejus : eratque ipse Levites, et habitabat ibi.
Księga Sędziów 17,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And there is a young man of Beth-Lehem-Judah, of the family of Judah, and he [is] a Levite, and he [is] a sojourner there.
Księga Sędziów 17,7

World English Bible

There was a young man out of Beth-lehem-judah, of the family of Judah, who was a Levite; and he sojourned there.
Księga Sędziów 17,7

Westminster Leningrad Codex

וַיְהִי־נַעַר מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה מִמִּשְׁפַּחַת יְהוּדָה וְהוּא לֵוִי וְהוּא גָר־שָׁם׃
Księga Sędziów 17,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić