„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Mateusza 24,15

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Nehemiasza 4,22

King James Version

Likewise at the same time said I unto the people, Let every one with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us, and labour on the day.
Księga Nehemiasza 4,22

Biblia Brzeska

Rzekłem też na ten czas do ludu: Każdy z sługą swym niechaj nocuje w pośrzód Jeruzalem, abychmy mieli w nocy straż około siebie, a we dnie aby przedsię szła robota.
Księga Nehemiasza 4,22

Biblia Gdańska

Na tenże czas rzekłem do ludu: Każdy z sługą swym niech nocuje w Jeruzalemie, aby nam byli w nocy dla straży, a we dnie dla roboty.
Nehemijaszowa 4,22

Biblia Tysiąclecia


Biblia Warszawska

W tym czasie również nakazałem ludowi: Niech każdy nocuje w obrębie Jeruzalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali.
Księga Nehemiasza 4,22

Biblia Jakuba Wujka

Onego też czasu, mówiłem do ludu: Każdy z sługą swym niech mieszka w pośrzód Jeruzalem, a miejmy przemiany przez noc i przez dzień na robotę.
Księga Nehemiasza 4,22

Nowa Biblia Gdańska

W tym czasie powiedziałem do ludu: Każdy ze swoim sługą niechaj nocuje w Jeruszalaim, aby byli nam w nocy strażą, a we dnie pracowali.
Księga Nehemiasza 4,22

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W tym czasie powiedziałem też do ludu: Niech każdy nocuje ze swoim sługą w Jerozolimie, aby w nocy słudzy trzymali straż, a w dzień pracowali.
Księga Nehemiasza 4,22

American Standard Version

Likewise at the same time said I unto the people, Let every one with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us, and may labor in the day.
Księga Nehemiasza 4,22

Clementine Vulgate

In tempore quoque illo dixi populo : Unusquisque cum puero suo maneat in medio Jerusalem, et sint nobis vices per noctem et diem ad operandum.
Księga Nehemiasza 4,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Also, at that time I said to the people, `Let each with his servant lodge in the midst of Jerusalem, and they have been to us by night a guard, and by day [for] the work:`
Księga Nehemiasza 4,22

World English Bible

Likewise at the same time said I to the people, Let everyone with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us, and may labor in the day.
Księga Nehemiasza 4,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić