„Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który jest znak w każdym liście, tak piszę.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,17

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Nehemiasza 4,10

King James Version

And Judah said, The strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish; so that we are not able to build the wall.
Księga Nehemiasza 4,10

Biblia Brzeska

Zatym rzekli Żydowie: Ustali robotnicy, którzy nosili, a przedsię dosyć rumu, iż nie możemy oprawować murów.
Księga Nehemiasza 4,10

Biblia Gdańska

Bo rzekli Żydowie: Zwątlała siła noszącego, a gruzu jeszcze wiele; a my nie będziemy mogli budować muru.
Nehemijaszowa 4,10

Biblia Tysiąclecia

Odtąd tylko połowa moich ludzi zajęta była pracą, a druga połowa miała włócznie, tarcze, łuki i pancerze; a wodzowie stali za całym domem judzkim
Księga Nehemiasza 4,10

Biblia Warszawska

I mawiali Jedujczycy: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, Nie zdołamy sami odbudować muru.
Księga Nehemiasza 4,10

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł Juda: Zwątlała siła noszącego, a ziemie jest barzo wiele i my nie będziem mogli budować muru.
Księga Nehemiasza 4,10

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż Judejczycy powiedzieli: Zachwiała się siła noszącego, a jeszcze wiele gruzu; my sami nie możemy odbudować muru.
Księga Nehemiasza 4,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Judejczycy powiedzieli: Osłabła siła dźwigających, a gruzu jeszcze wiele. Nie będziemy mogli odbudować muru.
Księga Nehemiasza 4,10

American Standard Version

And Judah said, The strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish; so that we are not able to build the wall.
Księga Nehemiasza 4,10

Clementine Vulgate

Dixit autem Judas : Debilitata est fortitudo portantis, et humus nimia est, et nos non poterimus dificare murum.
Księga Nehemiasza 4,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Judah saith, `The power of the burden-bearers hath become feeble, and the rubbish [is] abundant, and we are not able to build on the wall.`
Księga Nehemiasza 4,10

World English Bible

Judah said, The strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish; so that we are not able to build the wall.
Księga Nehemiasza 4,10

Westminster Leningrad Codex

וַיְהִי ׀ מִן־הַיֹּום הַהוּא חֲצִי נְעָרַי עֹשִׂים בַּמְּלָאכָה וְחֶצְיָם מַחֲזִיקִים וְהָרְמָחִים הַמָּגִנִּים וְהַקְּשָׁתֹות וְהַשִּׁרְיֹנִים וְהַשָּׂרִים אַחֲרֵי כָּל־בֵּית יְהוּדָה׃
Księga Nehemiasza 4,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić