„Tedy mi Pan odpowiedział mówiąc: Napisz widzenie to, a wyraź je na tablicach, iżby imo nie bieżąc możono je czytać.”

Biblia Brzeska: Księga Habakuka 2,2

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Malachiasza 1,14

King James Version

But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing: for I am a great King, saith the LORD of hosts, and my name is dreadful among the heathen.
Księga Malachiasza 1,14

Biblia Brzeska

Przeklęty przewrotnik, który w swej trzodzie ma samczyka, a gdy go obiecuje, tedy coś naruszonego Panu ofiaruje, a wżdym ja jest król wielki, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne jest miedzy pogany.
Księga Malachiasza 1,14

Biblia Gdańska (1632)

I owszem przeklęty jest zdradliwy, który mając w trzodzie swej samca, a przecię czyniąc śluby ofiaruje Panu to, co jest ułomnego; bom Ja królem wielkim mówi Pan zastępów, a imię moje straszne jest między narody.
Malachyjasz 1,14

Biblia Gdańska (1881)

I owszem przeklęty jest zdradliwy, który mając w trzodzie swej samca, a przecię czyniąc śluby ofiaruje Panu to, co jest ułomnego; bom Ja królem wielkim mówi Pan zastępów, a imię moje straszne jest między narody.
Malachyjasz 1,14

Biblia Tysiąclecia

Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje [złożyć go na ofiarę], a potem składa Panu zwierzę skażone, gdyż Ja jestem potężnym Królem a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami.
Księga Malachiasza 1,14

Biblia Warszawska

Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem - mówi Pan Zastępów - a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami.
Księga Malachiasza 1,14

Biblia Jakuba Wujka

Przeklęty zdradliwy, który ma w trzodzie swojej samca, a uczyniwszy ślub, ofiaruje ułomne PAnu. Bom ja król wielki, mówi PAN zastępów, a imię moje straszne między narody.
Księga Malachiasza 1,14

Nowa Biblia Gdańska

Przeklęty szalbierz, który w swej trzodzie ma samca i ślubuje, a WIEKUISTEMU ofiarowuje ułomną samicę; gdyż Ja jestem wielkim Królem – mówi WIEKUISTY Zastępów, a Moje Imię jest groźne pomiędzy narodami.
Księga Malachiasza 1,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje, a składa Panu w ofierze to, co jest ułomne. Jestem bowiem wielkim Królem, mówi PAN zastępów, a moje imię jest straszne między narodami.
Księga Malachiasza 1,14

American Standard Version

But cursed be the deceiver, who hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a blemished thing; for I am a great King, saith Jehovah of hosts, and my name is terrible among the Gentiles.
Księga Malachiasza 1,14

Clementine Vulgate

Maledictus dolosus qui habet in grege suo masculum et, votum faciens, immolat debile Domino : quia rex magnus ego, dicit Dominus exercituum, et nomen meum horribile in gentibus.
Księga Malachiasza 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And cursed [is] a deceiver, who hath in his drove a male, And is vowing, and is sacrificing a marred thing to the Lord, For a great king [am] I, said Jehovah of Hosts, And My name [is] revered among nations!
Księga Malachiasza 1,14

World English Bible

But cursed be the deceiver, who has in his flock a male, and vows, and sacrifices to the Lord a blemished thing; for I am a great King, says Yahweh of hosts, and my name is awesome among the Gentiles.
Księga Malachiasza 1,14

Westminster Leningrad Codex

וְאָרוּר נֹוכֵל וְיֵשׁ בְּעֶדְרֹו זָכָר וְנֹדֵר וְזֹבֵחַ מָשְׁחָת לַאדֹנָי כִּי מֶלֶךְ גָּדֹול אָנִי אָמַר יְהוָה צְבָאֹות וּשְׁמִי נֹורָא בַגֹּויִם׃
Księga Malachiasza 1,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić