„My Go miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Jana 4,19

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Izajasza 60,9

King James Version

Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the LORD thy God, and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee.
Księga Izajasza 60,9

Biblia Brzeska

Zaiste i wyspy mię też oczekiwają i okręty z Tarsys jako z dawna było, aby syny twoje przywiodły z daleka, a ich srebro i złoto społu z nimi, dla imienia Pana, Boga twego, a świętego izraelskiego, który cię uwielbił.
Księga Izajasza 60,9

Biblia Gdańska

Na mięć zaiste wyspy oczekują, i okręty morskie zdawna, aby przywiedli synów twoich z daleka, także srebro swoje z sobą, i złoto swoje imieniowi Pana, Boga twego, i Świętego Izraelskiego; bo cię uwielbi.
Izajasz 60,9

Biblia Tysiąclecia

O tak, to statki zbierają się dla Mnie, a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu, ażeby przywieźć twych synów z daleka, ich srebro i złoto wraz z nimi, przez wzgląd na imię Pana, Boga twego, przez wzgląd na Świętego Izraelowego, tego, który ciebie uświetnia.
Księga Izajasza 60,9

Biblia Warszawska

Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić.
Księga Izajasza 60,9

Biblia Jakuba Wujka

Bo mnie wyspy czekają i okręty morskie na początku, abych przyprowadził syny twe z daleka, srebro ich i złoto ich z nimi imieniowi PANA Boga twego i świętemu Izraelowemu, bo cię wsławił.
Księga Izajasza 60,9

Nowa Biblia Gdańska

Tak, to Mnie wypatrują wyspy, a na czele okręty Tarszyszu, by z daleka sprowadzić twoich synów, a wraz z nimi złoto i srebro; dla Imienia WIEKUISTEGO, twojego Boga, dla Świętego w Israelu, który cię uświetni.
Księga Izajasza 60,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zaprawdę wyspy oczekują mnie, a na czele okręty Tarszisz, aby przyprowadzić twoich synów z daleka, a z nimi ich srebro i złoto, do imienia PANA, twego Boga, i do Świętego Izraela, bo cię uwielbił.
Księga Izajasza 60,9

American Standard Version

Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, for the name of Jehovah thy God, and for the Holy One of Israel, because he hath glorified thee.
Księga Izajasza 60,9

Clementine Vulgate

Me enim insul exspectant,et naves maris in principio,ut adducam filios tuos de longe ;argentum eorum, et aurum eorum cum eis,nomini Domini Dei tui,et Sancto Isral, quia glorificavit te.
Księga Izajasza 60,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Surely for Me isles do wait, And ships of Tarshish first, To bring thy sons from afar, Their silver and their gold with them, To the name of Jehovah thy God, And to the Holy One of Israel, Because He hath beautified thee.
Księga Izajasza 60,9

World English Bible

Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring your sons from far, their silver and their gold with them, for the name of Yahweh your God, and for the Holy One of Israel, because he has glorified you.
Księga Izajasza 60,9

Westminster Leningrad Codex

כִּי־לִי ׀ אִיִּים יְקַוּוּ וָאֳנִיֹּות תַּרְשִׁישׁ בָּרִאשֹׁנָה לְהָבִיא בָנַיִךְ מֵרָחֹוק כַּסְפָּם וּזְהָבָם אִתָּם לְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהַיִךְ וְלִקְדֹושׁ יִשְׂרָאֵל כִּי פֵאֲרָךְ׃
Księga Izajasza 60,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić