„Zaś tym, którzy z powodu karierowiczostwa są nieposłuszni prawdzie, a posłuszni niesprawiedliwości - gniewem, zapalczywością,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 2,8

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Izajasza 60,20

King James Version

Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the LORD shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.
Księga Izajasza 60,20

Biblia Brzeska

Słońce twoje już nigdy nie zajdzie, a miesiąc twój nigdy się nie skryje, abowiem Pan będzie tobie światłością wieczną; a dni smutku twego skończą się.
Księga Izajasza 60,20

Biblia Gdańska

Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną światłością twoją; a tak dokonają się dni smutku twego.
Izajasz 60,20

Biblia Tysiąclecia

Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan będzie ci światłością wieczną i skończą się dni twej żałoby.
Księga Izajasza 60,20

Biblia Warszawska

Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.
Księga Izajasza 60,20

Biblia Jakuba Wujka

Nie zajdzie więcej słońce twoje i nie umniejszy się księżyc twój: bo PAN będzie tobie światłością wieczną, i dokonają się dni smutku twego.
Księga Izajasza 60,20

Nowa Biblia Gdańska

Twoje słońce nigdy nie zajdzie, ani nie skryje się twój księżyc; bowiem WIEKUISTY będzie twym wiecznym światłem; tak skończą się dni twojej żałoby.
Księga Izajasza 60,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie zajdzie już więcej twoje słońce, a twój księżyc nie ukryje się, bo PAN będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.
Księga Izajasza 60,20

American Standard Version

Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself; for Jehovah will be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.
Księga Izajasza 60,20

Clementine Vulgate

Non occidet ultra sol tuus,et luna tua non minuetur,quia erit tibi Dominus in lucem sempiternam,et complebuntur dies luctus tui.
Księga Izajasza 60,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Thy sun goeth no more in, And thy moon is not removed, For Jehovah becometh to thee a light age-during. And the days of thy mourning have been completed.
Księga Izajasza 60,20

World English Bible

Your sun shall no more go down, neither shall your moon withdraw itself; for Yahweh will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended.
Księga Izajasza 60,20

Westminster Leningrad Codex

לֹא־יָבֹוא עֹוד שִׁמְשֵׁךְ וִירֵחֵךְ לֹא יֵאָסֵף כִּי יְהוָה יִהְיֶה־לָּךְ לְאֹור עֹולָם וְשָׁלְמוּ יְמֵי אֶבְלֵךְ׃
Księga Izajasza 60,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić