„A gdy będziecie zbierać plony waszej ziemi, nie będziesz wycinać doszczętnie skraju twego pola i nie będziesz zbierać pokłosia twoich plonów. Zostawisz je dla ubogiego i przybysza. Ja jestem PAN, wasz Bóg.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kapłańska 23,22

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Izajasza 60,16

King James Version

Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings: and thou shalt know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
Księga Izajasza 60,16

Biblia Brzeska

Będziesz sać mleko z poganów, a piersiami królewskimi będziesz wychowana. Tak się dowiesz, iżem ja jest Pan, zbawiciel twój, a odkupiciel twój, możny w Jakubie.
Księga Izajasza 60,16

Biblia Gdańska

Bo ssać będziesz mleko narodów, i piersiami królów karmiona będziesz; i poznasz, iżem Ja Pan, zbawieciel twój i odkupiciel twój, mocarz Jakóbowy;
Izajasz 60,16

Biblia Tysiąclecia

Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba - twój Odkupiciel.
Księga Izajasza 60,16

Biblia Warszawska

I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy.
Księga Izajasza 60,16

Biblia Jakuba Wujka

I będziesz ssać mleko narodów a piersiami królewskimi karmiona będziesz i poznasz, żem ja PAN, zbawiający ciebie, i odkupiciel twój, mocarz Jakobów.
Księga Izajasza 60,16

Nowa Biblia Gdańska

Będziesz się karmiła mlekiem ludów oraz żywiła z piersi królów, i poznasz, że Ja jestem WIEKUISTY, twój Wybawca, twój Odkupiciel, mocarz Jakóba.
Księga Izajasza 60,16

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Będziesz ssać mleko narodów i piersiami królów będziesz karmiona. I poznasz, że ja jestem PANEM, twoim Zbawicielem i twoim Odkupicielem, Mocarzem Jakuba.
Księga Izajasza 60,16

American Standard Version

Thou shalt also suck the milk of the nations, and shalt suck the breast of kings; and thou shalt know that I, Jehovah, am thy Saviour, and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob.
Księga Izajasza 60,16

Clementine Vulgate

et suges lac gentium,et mamilla regum lactaberis ;et scies quia ego Dominus salvans te,et redemptor tuus, Fortis Jacob.
Księga Izajasza 60,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And thou hast sucked the milk of nations, Yea, the breast of kings thou suckest, And thou hast known that I, Jehovah, Thy Saviour, and Thy Redeemer, [Am] the Mighty One of Jacob.
Księga Izajasza 60,16

World English Bible

You shall also suck the milk of the nations, and shall suck the breast of kings; and you shall know that I, Yahweh, am your Savior, and your Redeemer, the Mighty One of Jacob.
Księga Izajasza 60,16

Westminster Leningrad Codex

וְיָנַקְתְּ חֲלֵב גֹּויִם וְשֹׁד מְלָכִים תִּינָקִי וְיָדַעַתְּ כִּי אֲנִי יְהוָה מֹושִׁיעֵךְ וְגֹאֲלֵךְ אֲבִיר יַעֲקֹב׃
Księga Izajasza 60,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić