„Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List Piotra 3,17

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Ezechiela 30,25

King James Version

But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am the LORD, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,25

Biblia Brzeska

Umocnię ramiona króla babilońskiego, a ramiona faraonowe zemdleją i poznają, żem ja jest Pan, gdy podam miecz mój w ręce króla babilońskiego, a on go dobędzie nad ziemią egiptską.
Księga Ezechiela 30,25

Biblia Gdańska

Umocnię, mówię, ramiona króla Babilońskiego, a ramiona Faraonowe upadną; i dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy dam miecz mój w rękę króla Babilońskiego, aby go wyciągnął na ziemię Egipską.
Ezechyjel 30,25

Biblia Tysiąclecia

Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, natomiast ramiona faraona osłabną i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej.
Księga Ezechiela 30,25

Biblia Warszawska

Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, lecz ramiona faraona opadną. I poznają, że Ja jestem Pan, gdy mój miecz włożę do ręki króla babilońskiego i on wyciągnie go przeciwko ziemi egipskiej.
Księga Ezechiela 30,25

Biblia Jakuba Wujka

A zmocnię ramiona króla Babilońskiego, a ramiona Faraonowe upadną: i poznają, żem ja PAN, gdy dam miecz mój w rękę króla Babilońskiego i wyciągnie ji na ziemię Egipską.
Księga Ezechiela 30,25

Nowa Biblia Gdańska

Tak, Ja pokrzepię ramiona króla Babelu, zaś ramiona faraona opadną; by poznano, że Ja jestem WIEKUISTY, gdy Mój miecz podam w rękę króla Babelu i go zwróci przeciwko ziemi Micraim.
Księga Ezechiela 30,25

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wzmocnię – mówię – ramiona króla Babilonu, a ramiona faraona upadną; i poznają, że ja jestem PANEM, gdy włożę swój miecz w ręce króla Babilonu, aby go wyciągnął na ziemię Egiptu.
Księga Ezechiela 30,25

American Standard Version

And I will hold up the arms of the king of Babylon; and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am Jehovah, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,25

Clementine Vulgate

Et confortabo brachia regis Babylonis,et brachia Pharaonis concident :et scient quia ego Dominus,cum dedero gladium meum in manu regis Babylonis,et extenderit eum super terram gypti.
Księga Ezechiela 30,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And I have strengthened the arms of the king of Babylon, And the arms of Pharaoh do fall down, And they have known that I [am] Jehovah, In My giving My sword into the hand of the king of Babylon, And he hath stretched it out toward the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,25

World English Bible

I will hold up the arms of the king of Babylon; and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am Yahweh, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out on the land of Egypt.
Księga Ezechiela 30,25

Westminster Leningrad Codex

וְהַחֲזַקְתִּי אֶת־זְרֹעֹות מֶלֶךְ בָּבֶל וּזְרֹעֹות פַּרְעֹה תִּפֹּלְנָה וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה בְּתִתִּי חַרְבִּי בְּיַד מֶלֶךְ־בָּבֶל וְנָטָה אֹותָהּ אֶל־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃
Księga Ezechiela 30,25
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić