„Gonić będziesz w zapalczywości a skruszysz je pod niebem, PANIE.”

Biblia Jakuba Wujka: Lamentacje Jeremiasza 3,66

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Ezechiela 30,15

King James Version

And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
Księga Ezechiela 30,15

Biblia Brzeska

Wyleję gniew mój na Syn, które jest mocą egiptską, a wykorzenię wielkość z No.
Księga Ezechiela 30,15

Biblia Gdańska

Wyleję też popędliwość moję na Syn, obronne miejsce Egipskie, a wytracę mnóstwo z No.
Ezechyjel 30,15

Biblia Tysiąclecia

Wyleję mój gniew na Sin, na twierdzę Egiptu, i w No wytępię hałaśliwą tłuszczę.
Księga Ezechiela 30,15

Biblia Warszawska

Wyleję moją zapalczywość na Sin, twierdzę Egiptu, i wytępię pospólstwo Nof.
Księga Ezechiela 30,15

Biblia Jakuba Wujka

I wyleję rozgniewanie moje na Pelusium, siłę Egiptu, i wybiję mnóstwo Alexandryjskie.
Księga Ezechiela 30,15

Nowa Biblia Gdańska

Wyleję Moją zapalczywość na Syn, twierdzę Micraimu, a z No wytępię tłum.
Księga Ezechiela 30,15

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wyleję swoją zapalczywość na Sin, twierdzę Egiptu, i wytracę tłumy z No.
Księga Ezechiela 30,15

American Standard Version

And I will pour my wrath upon Sin, the stronghold of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
Księga Ezechiela 30,15

Clementine Vulgate

Et effundam indignationem meam super Pelusium, robur gypti,et interficiam multitudinem Alexandri.
Księga Ezechiela 30,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And I have poured out My fury on Sin, the stronghold of Egypt, And I have cut off the multitude of No.
Księga Ezechiela 30,15

World English Bible

I will pour my wrath on Sin, the stronghold of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
Księga Ezechiela 30,15

Westminster Leningrad Codex

וְשָׁפַכְתִּי חֲמָתִי עַל־סִין מָעֹוז מִצְרָיִם וְהִכְרַתִּי אֶת־הֲמֹון נֹא׃
Księga Ezechiela 30,15
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić