„Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół.”

Biblia Warszawska: Księga Nahuma 1,2

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Estery 1,8

King James Version

And the drinking was according to the law; none did compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man's pleasure.
Księga Estery 1,8

Biblia Brzeska

Była też ustawa około picia, aby żadnego nie przymuszono, abowiem tak to był rozkazał król wszytkim sprawcom domu swego, aby każdemu czynili na wolą.
Księga Estery 1,8

Biblia Gdańska

Ale do picia, według ustawy, nikt nie przymuszał. Albowiem tak był rozkazał król wszystkim rządcom domu swego, aby czynili według woli każdego.
Estery 1,8

Biblia Tysiąclecia

Picie odbywało się według takiego polecenia: nie było nikogo przymuszającego, bo tak zarządził król wszystkim urzędnikom swego domu: Niech każdy czyni, co mu się podoba.
Księga Estery 1,8

Biblia Warszawska

Lecz do picia nikogo nie przymuszano, gdyż król wydał polecenie wszystkim ochmistrzom swojego pałacu, aby każdy czynił, co mu się podoba.
Księga Estery 1,8

Biblia Jakuba Wujka

A nie był; kto by nie chcących do picia przymuszał, ale jako był król postanowił, przystawując do stołów po jednemu z książąt swoich, aby każdy brał, co by chciał.
Księga Estery 1,8

Nowa Biblia Gdańska

Ale picie odbywało się według ustanowionego porządku oraz nie było przymusu. Bo król polecił wszystkim przełożonym swojego pałacu, aby się stosowano do woli każdego biesiadnika.
Księga Estery 1,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale do picia, według polecenia, nikt nikogo nie przymuszał. Tak bowiem rozkazał król wszystkim zarządcom swego domu, aby czynili według woli każdego.
Księga Estery 1,8

American Standard Version

And the drinking was according to the law; none could compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man`s pleasure.
Księga Estery 1,8

Clementine Vulgate

Nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum, sed sicut rex statuerat, prponens mensis singulos de principibus suis ut sumeret unusquisque quod vellet.
Księga Estery 1,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the drinking [is] according to law, none is pressing, for so hath the king appointed for every chief one of his house, to do according to the pleasure of man and man.
Księga Estery 1,8

World English Bible

The drinking was according to the law; none could compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man's pleasure.
Księga Estery 1,8

Westminster Leningrad Codex

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת אֵין אֹנֵס כִּי־כֵן ׀ יִסַּד הַמֶּלֶךְ עַל כָּל־רַב בֵּיתֹו לַעֲשֹׂות כִּרְצֹון אִישׁ־וָאִישׁ׃
Księga Estery 1,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić